APS HABER / OĞUZHAN ARSLAN - Alsancak Devlet Hastanesi Acil Servis önünde bir basın açıklaması yapan Birlik Sağlık Sen Berna Boran, ülkede hemşirelere hak ettikleri değerin verilmemesinin hemşirelik mesleğinin her geçen gün itibar kaybetmesinin önünü açtığını, 3 hemşirenin yapacağı işi 1 hemşirenin yaptığını ve tıpkı eğitim alanında olduğu gibi sağlık alanında da 100 binden fazla hemşirelik mezunu gencin atama beklediğini kaydetti.

İşte o açıklama:

Değerli basın mensupları, saygıdeğer hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız,

Birlik Sağlık Sen İzmir Şubesi  olarak 12 Mayıs hemşireler günü ile ilgili yapacağımız basın açıklamasına hepiniz hoş geldiniz.

Yılda bir kez hemşireler gününde hatırlanan hemşirelerimizin 12 Mayıs "hemşireler günü" ve 12-18 Mayıs haftası ise "hemşirelik haftası" olarak kutlanmaktadır. İnsan olarak yaşamımız süresince en önemli ihtiyacımız sağlıklı olmaktır.

Sağlık, hayatımızın her döneminde en temel ihtiyaçlarımızdan biridir. Bu ihtiyaca cevap veren en önemli meslek gruplarından biri de hemşireliktir. Hemşirelik; sevgisiyle, şefkatle, sabırla yapılan kutsal ve onurlu bir meslektir. Hemşirelik hizmetleri birey, aile ve toplum sağlığına yöneliktir. Hemşirelik hekimlik mesleğinden sonra, sağlıkla ilgili en eski meslektir. Hemşirelik, son derece yüksek ahlaki bir anlayış ve davranış temeli üzerine kurulmuş olan bir meslektir. Hemşirelik, ekip işi olan sağlık hizmetleri sunumunun olmazsa olmazı ve en temel unsurlarındandır. Kovid-19 pandemisi hemşirelik mesleğinin ne kadar önemli bir meslek gurubu olduğunu, tüm dünya bir kez daha görmüş ve yaşamıştır.

Hemşireler salgınla mücadelede her daim ön saflarda bulunmuş ve salgın hastalığa maruz kalma ve hasta olma riskine rağmen hastalara hizmet etmişlerdir. Ancak; ülkemizde hemşirelerimize hak ettikleri değerin verilmemesi, hemşirelik mesleğinin her geçen gün itibar kaybetmesinin önünü açmaktadır. Ekip işi olan sağlık hizmetleri sunumunun olmazsa olmazlarından olan hemşirelerimizin, en çok şiddete uğrayan meslek guruplarından olmaları, mesleklerinin itibarsızlaştırılması, iş yoğunluğunun çok fazla olması pek çok hemşiremizin sosyal yaşamını etkilemekte ve pek çok hemşiremizin depresan ilaç kullanmasının önünü açmaktadır.

Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayınlandı Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayınlandı

Hemsireler Eylem

Bugün bazı bakanlıklarda fazla personel görev yaparken, devlet hastanelerimizde, özellikle eğitim araştırma hastanelerimizde % 25, % 30 eksik hemşireyle görev yapan sağlık kurumlarımız, İtalya, Hollanda, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkelerde 100.000 nüfusa düşen hemşire sayısı 500 ile 1000 arasındayken, Türkiye’de 100.000 nüfusa yaklaşık 310 hemşirenin düşmesiyle, birçok ülkenin çok gerisinde kalmakta ve 3 hemşirenin yapacağı işi 1 hemşiremiz yapmaktadır. Ülkemizde hemşirelik mesleğiyle ilgili iş gücü planlaması yapılmadan çok sayıda hemşirelik okulunun açılması meslekte nitelik kaybına da sebep olmaktadır. Bugün,100 binden fazla hemşirelik mezunu gencimiz atama beklemektedir. Hastanelerdeki sözleşmeli yöneticilikle birlikte sağlık kurumlarının siyasallaşması, iktidar yanlısı sarı sendikaların idareciler üzerinden personele baskısı, uzun çalışma saatleri, fazla mesai, aşırı iş yükü pek çok hemşiremizin tükenmişlik sendromu yaşanmasını beraberinde getirmiştir.

Hemşirelik yönetmeliğinde de tanımlanmış olan diyaliz hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği, iş sağlığı hemşireliği vb. hemşireliğin özel alanlarının yok edilmesi, hemşirelik yasası ve yönetmeliğinin işler kılınmaması, mevzuatın hemşirelik yasa ve yönetmeliğine göre düzenlenmemesi, lisansüstü eğitimine rağmen, kurumlarda halen uzman hemşirelik kadrosunun olmaması, hemşirelerin insanca yaşamalarını sağlayan ücret politikalarının olmaması, İşyerlerimizde kreşlerin ya hiç olmaması, ya da var olan bazı kreşlerin bile kapatılması, pek çok kurumda yaşanan koruyucu ekipman ve tıbbi malzeme sıkıntısı, genel olarak hastanelerde kalitesiz ve yetersiz yemek hizmetleri sonucunda çalışma ortamında yeterli ve dengeli beslenmenin yeterince sağlanamaması, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet hemşirelerimizin yaşadığı sıkıntılardan bazılarıdır. Birlik Sağlık Sen olarak, Hemşirelik mesleğinin kaybettirilen itibarının yeniden kazandırılması için var gücümüzle çalışacağımızı, bazılarının ifade ettiği gibi, hemşirelerin yardımcı sağlık personeli (YSP) değil, sağlık personeli olarak bir meslek gurubu olduğunu hatırlatmakta yarar görüyoruz. Bu vesileyle güzel günlerde buluşmak dileğiyle tüm hemşirelerimizin gününü kutluyoruz.”

Editör: Oğuzhan Arslan