APS HABER / OĞUZHAN ARSLAN - İZSU ’da görevine devam eden Belediye İş Sendikası işçileri, işten çıkarılması sonrası İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile görüşmek istedi. Görüşme öncesi çıkan kargaşa üzerine sendika üyeleri, siyasi sorumluluğun İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde olduğunu söyleyerek okları Başkan Cemil Tugay’a çevirdi.  Durumun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinden kamuoyu açıklaması paylaştı

İzmir'de tatlı festival İzmir'de tatlı festival

DİKKATLE VE İBRETLE TAKİP EDİYORUZ

Açıklama, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm kurumların hakkını savunan bir anlayışla yönetildiği belirtilerek “Belediyemiz yasaların verdiği görev ve yetki doğrultusunda kamunun kaynaklarını doğru ve adil şekilde kullanma çabası içindedir. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik tablonun yarattığı zorluklara rağmen kurumumuz hizmetlerini ve yatırımlarını aksatmadan yürütmektedir. Ancak sürdürülebilir bir yapının tesis edilmesi için mali disiplinin sağlanması gerekliliği de ortadadır. Bu çerçevede belediye ve iştiraklerinde ihtiyaç fazlası istihdam bulunduğu görülmektedir. Bunların önemli bir kısmı seçimin hemen öncesinde göreve başlatılmış durumdadır. 1 Ocak’tan sonra belediye ve iştiraklerinde toplam 1909 kişi işbaşı yaptırılmıştır. Ayrıca işbaşı yapmak için 912 kişiye ilave olarak çağrı yapıldığı ve işlemlerin başlatıldığı anlaşılmıştır. Yerel seçimin ardından mazbata alım sürecine kadar 1-6 Nisan tarihleri arasında da belediye iştiraklerinde 312 kişinin işbaşı yaptığı tespit edilmiştir. İhtiyaca yönelik alımlar konusunda olumsuz bir tasarrufta bulunulmamıştır. İhtiyaç fazlası olduğu, aranan kriterleri taşımadığı, işe başlama öncesi işlemlerinde eksiklikler saptanan yaklaşık 250 kişinin de çalıştırılmasının kurum açısından idari, hukuki ve mali yönden uygun olmadığı kanaati oluşmuştur. Söz konusu işlemler tamamen yasal çerçevede yürütülmektedir. Kişiye özel herhangi bir uygulama söz konusu değildir. Belediyede istihdam ihtiyacı doğduğunda alımlarda, aranan kriterlere uyması halinde bu kişilere öncelik tanınacaktır. 4,5 milyon İzmirlinin hakkını korumak ve kurumumuzun faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak açısından yapılan uygulamanın siyasi gündem haline getirilme çabalarını dikkatle ve ibretle takip ediyoruz” şeklinde kamuoyuna sunuldu.

Editör: Oğuzhan Arslan