APS HABER / OĞUZHAN ARSLAN - Bakan Şimşek, konuşmasında şunları kaydetti;

En önemli önceliğimiz hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkarmak. Yani enflasyonu düşük tek hanelere tekrar düşürmek. Aslında refah için sürdürülebilir yüksek büyüme için de düşük tek haneli enflasyon olmazsa olmazdır. Yani fiyat istikrarı bunun en önemli bileşenidir. Enflasyonla mücadelede tabiki para politikası, gelirler politikası, maliye politikası ve yapısal reformlar uyum içerisinde yürütülüyor.

Merkez Bankamız enflasyonu düşürmek için para politikasında sıkılaşma dahil kendi alanında her türlü tedbiri alıyor. Bizler de bugün açıklayacağımız paketle yakında ilave açıklayacağımız diğer tedbirlerle yani maliye politikasında atacağımız bütün bu adımlarla dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız. Kamuda tasarruf ve verimlilik paketini biz bu perspektifle hazırladık.

Deprem yaralarını sardığımız bu dönemde kamu olarak tabiki biz de tasarrufa gidiyoruz. Burada harcamaları disiplin altına alıyoruz. Bugüne kadar tasarruf yapılmadı değil. Geçen sene aldığımız tedbirlerle bütçe açığını aslında tedbir alınmasaydı belki yüzde 9-10'lara çıkacak bir açığı biz yüzde 5 gibi daha makul yönetilebilir bir düzeye çekebildik.

Bu tasarruf paketi ilk olmadığı gibi son paket de olmayacak

AK Parti hükümetlerinin bence en önemli özelliklerinden bir tanesi mali disiplindir. Bakın, son 20 yılda bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 2,4'dür. 20 yıllık performansa baktığınız zaman mali disiplinin kamuda verimliliğin tasarrufun AK Parti hükümetlerinin önemli bir özelliği olduğu ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bu bizim ilk tasarruf çabamız değil son da olmayacak. Bu tasarruf paketi ilk olmadığı gibi son paket de olmayacak.

Bakan Şimşek, konuşmasına şöyle devam etti:

Ambulans, savunma ve güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç, kamuda yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl durduruyoruz. Kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeli araç kullanımı yasaklanacak. İhtiyaç fazlası olan taşıtlar tasfiye edilecek.

Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmeti toplu taşıma olan yerlerde kaldırılacak.

Deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl durduruyoruz. Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz, mevcut kiralamaları da peyderpey sonlandıracağız.

3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlanacak.

Destek program sayısını azaltacağız, esnek ve uzaktan çalışma modellerini geliştireceğiz.

Kamu çalışanlarının yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alınabilecek, ücretlere üst sınır getireceğiz.

Özel: İktidar yürüyüşünü hep birlikte başlatıyoruz Özel: İktidar yürüyüşünü hep birlikte başlatıyoruz

Hizmet içi eğitimler kamu tesislerinde yapılacak. Yurt dışı geçici görevleri sınırlandırıyoruz. Yurt dışı geçici görev harcamaları bütçe başlangıç ödeneğini aşmayacak.

Deprem ve zorunlu harcamalar hariç, mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 oranında kesinti yapacağız.

Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç gezi kokteyl yemek ve faaliyetler düzenlenemeyecek. Ajanda, takvim gibi eşantiyon hediyeleri yasaklıyoruz. Demirbaş alımlarını 3 yıl süreyle durduruyoruz.

Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu, KİT'lerde yönetişim reformu, vergide adalet ve etkinlik, kayıt dışılıkla mücadele gibi alanlarda çalışmalarımızı tamamlayacağız.

Tasarruf tedbirleri tüm kamuda geçerli. İstisnasız tüm kamu personeli uymak zorundadır.

Kamu tasarruf paketinde yer alan 8 öncelikli alan ise şu şekilde;

-Taşıtlar

-Binalar

-Kamu istihdamı

-İdari yapılanmada etkinlik

-Yurt dışı geçici görevler

-Enerji ve atık yönetimi

-Haberleşme giderleri

-Diğer cari harcamalar

"Taşıtlar" paketinin detayları

- Kamu Filo Yönetim Sistemi ile etkinliğin artırılması, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilmesi,

-3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması,

- Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının izne tabi tutulması ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanması,

-Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesinin izne tabi olması,

- İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış izne tabi olması

-Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması.

-Deprem riski hariç, yeni hizmet binası alımının/yapımının 3 yıl süreyle durdurulması,

-Kamu yerleşkeleri için getirilen kişi başına m² standartlarının uygulanması,

-Mevcut binaların analizi ve kurumlar arasında etkin kullanımı,

-Yeni binaların kiralanmaması, mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması,

-Doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı ve kiralanmasının süresiz olarak yasaklanması

-Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması,

-Lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerinin rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilmesi.

"Kamu İstihdamı" paketinin detayları

-Kamuda yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılması (3 yıl),

-Toplam açıktan atama izin sayılarının Bütçe Kanunu'nda belirlenmesi.

-Destek personeli sayısının zaman içinde belirli program dahilinde azaltılması,

-Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilmesi,

-Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilmesi, aşan kısmın bütçeye gelir kaydedilmesi.

"Kamuda tasarruf- hizmet içi eğitim/ yurt dışı geçici görevleri"

-Hizmet içi eğitim, toplantı vb. faaliyetlerin kamu tesislerinde yapılması,

-Yurt dışı geçici görevlerin sınırlandırılması, görevlendirmelerin asgari seviyede tutulması,

-Yurt dışı geçici görev harcamalarının bütçe başlangıç ödeneğini aşmaması, bu harcama kalemine ödenek aktarımının yasaklanması.

"Enerji ve atık yönetimi" paketinin detayları

-Sokak ve cadde ışıklandırılmasında LED dönüşümün hızlandırılması,

-Kamu bina ve tesislerinde enerji verimliliğini artıran uygulamalar geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması,

-Ekonomik değeri olan atıkların, bedeli karşılığında her yıl değerlendirilmesinin zorunlu hale getirilmesi.

Haberleşme ve iletişim giderleri

-E-yazışma sistemine geçişin tamamlanması,

-Tebligatlarda elektronik tebligat sistemleri kullanılması,

-Kurumsal arşivlerin elektronik ortama taşınması,

-Yayın, rapor vb. tanıtım amaçlı doküman basımının yapılmaması.

Kamuda tasarruf – diğer cari harcamalar

-Temsil ve tanıtma ödeneklerinde 2024 yılında yüzde 25 kesinti yapılması, devam eden yıllarda da bunun baz alınması,

-Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç; gezi, kokteyl, yemek vb. faaliyet düzenlenmemesi,

-Ajanda, takvim, plaket, eşantiyon türü hediyelerin verilmesinin yasaklanması,

-Zorunlu haller hariç, demirbaş alımlarının 3 yıl süreyle durdurulması,

-Makine ve teçhizatın ekonomik ömrü tamamlanmadan elden çıkarılmaması,

-Kamu alımlarının DMO aracılığıyla yapılmasının esas olması.

Bütçede harcama disiplini

-Tek seferlik gelirlere dayalı kalıcı harcama programlarının başlatılmaması,

-Kamu kurumlarının bütçe ödeneğine göre yatırım projelerini yürütmeleri,

-Merkezi yönetim kapsamındaki yatırım ödemelerinin İl Özel İdarelerine hak ediş karşılığı ödenmesi,

-2024 yılında harcamaların gözden geçirilmesi ve bu çerçevede verimsiz harcamaların 2025’ten itibaren sonlandırılması.

Kamu yatırımları

-Proje Bazlı Önceliklendirme,

-Fiziki ilerlemesi yüzde 75’in üzerinde olan yatırım projeleri,

-Deprem riski nedeniyle gerekli olan yatırım projeleri,

-Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrasında planlanan projeler,

-Tarımsal sulama başta olmak üzere gıda arzını artıran projeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile OSB liman-demir yolu bağlantı projeleri,

-Zorunlu haller dışında yeni proje kabul edilmemesi.

Editör: Oğuzhan Arslan