APS HABER / OĞUZHAN ARSLAN - TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İzmir’e ve İzmirlilere hizmet etmek adına görev almak isteyen tüm adaylara bir çağrıda bulundu iklim krizinin önemine dikkat çekti. Yönetim kurulu üyeleri, "tüm adayların son derece hassas, kamu çıkarını gözetecek şekilde akıl, bilim ve teknikle ilerleyeceklerine inancımız tamdır. Bu yolda biz peyzaj mimarları olarak tüm bilgi birikimimizi, deneyimlerimizi ve uzmanlığımızı paylaşmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz." dedi.

İşte TMMOB Peyzaj Mimarları Odası'nın yaptığı o açıklama: 

"TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi 16. Dönem Yönetim Kurulu olarak, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İzmir’e ve İzmirlilere hizmet etmek adına görev almak isteyen tüm başkan adaylarına başarılar dileriz.

Peyzaj Mimarları olarak, İzmir kentinin ekolojik, fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi için atılacak her adımda, önerilecek her projede ve alınacak her kararda tüm adayların son derece hassas, kamu çıkarını gözetecek şekilde akıl, bilim ve teknikle ilerleyeceklerine inancımız tamdır. Bu yolda biz peyzaj mimarları olarak tüm bilgi birikimimizi, deneyimlerimizi ve uzmanlığımızı paylaşmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.

Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha çok hissedilmesiyle birlikte, iklim krizine uyum ve etkilerinin azaltılmasına yönelik adımların derhal atılması gerekmektedir. Türkiye’nin 2030 hedeflerinden olan sera gazı salınımının düşürülmesi planları, ülkemizin taraf olduğu Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, Paris İklim Anlaşması, Yeşil Mutabakat, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri de göz önüne alınarak, yerel yönetim süreçlerinde aşağıdaki ilkelerin önemine dikkat çekmek isteriz: 
•    Afet riski altındaki alanların belirlenmesi ve bu alanlara yönelik kentsel dönüşüm çalışmalarının bütünsel anlamda kent ekosisteminin işlerliğine katkı sunar nitelikte planlanması ve hayata geçirilmesi, kentsel dönüşüm projelerinin eskiyen yapı stokunun yenilenmesinden öte, yaşam kalitesi yüksek yeni yaşam alanları oluşturma hedefine hizmet etmesi,
•    Afet eylem planlarının hazırlanması, afet anında toplanma alanları ve geçici barınma alanlarına yönelik planlama çalışmalarının yapılması,
•    Adil kent planlamasıyla tüm kentlilerin eşit haklarla nitelikli kamusal açık alanlara erişiminin sağlanması,
•    Kentsel, kırsal, doğal, kültürel peyzajlar ile birlikte; sit alanları, korunan alanlar, Ramsar Alanları gibi yasa ve uluslararası anlaşmalarla korunması gereken hassas alanların restorasyonu, korunması, akılcı yöntemlerle planlanması ve tasarlanması,
•    İklim değişikliği ve iklim pozitif tasarım stratejilerinin benimsenmesi ve kentsel ısı adası etkisinin azaltılması, sera gazı salınımının düşürülmesi, yağmur suyunun yönetimi, atık yönetimi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve yerel malzeme kullanımının teşvik edilmesi,
•    Afet ve iklim dirençli kentler için peyzaj tabanlı şehircilik modelinin benimsenmesi,
•    Mavi ve yeşil altyapı planlamasıyla; sürdürülebilir ve sağlıklı kentler yaratmak için kentsel yeşil kuşaklar, kent ormanları, teras ve çatı bahçeleri, akarsu koridorları, dikey bahçeler, yağmur suyu bahçeleri, hobi bahçeleri, kentsel tarım alanları tasarlanması ve biyolojik göletler oluşturulması,
•    Biyoçeşitliliğin artırılması için kuş evleri tasarlanması, arı yolları oluşturulması ve peyzaj uygulamalarında yerel bitki türleri kullanımının arttırılması, 
•    Yenebilir peyzajın desteklenmesi, kent bostanlarının arttırılması.

Özetle belirtmek isteriz ki İzmir’in; 
-    Afet riski altındaki bölgelerin belirlenmesine,
-    Kente yeten erişilebilir afet toplanma alanlarına,
-    Ekosistem hizmet kalitesi yüksek kentsel açık-yeşil alanlara,
-    Kentin tamamını kapsayan bir yeşil alt yapı sistemine,
-    Dere canlandırma projelerine, 
-    Güvenli, doğayla uyumlu nitelikli çocuk oyun alanlarına,
-    Yerleşim alanları ile kıyı ilişkisinin kurulmasına,
-    Karbon yutak alanlarına,
-    Etkin yağmur suyu yönetme ve toplama projelerine,
-    Deniz suyu seviyesinin yükselme riski bulunan alanlara yönelik çözümlere,
-    Kültürel Miras alanlarında değerlerin korunmasına yönelik peyzaj uygulamalarına,
-    Nitelikli, termal konforu yüksek, yürünebilir cadde ve sokaklara,
-    Tüketmeyen, üreten, enerji etkin peyzaj uygulamalarına,
-    Değişen iklim şartlarına adaptasyonu güçlü peyzaj tasarım önerilerine,
-    Trafik kaynaklı hava kirliliğini ve gürültüyü önleyecek peyzaj çalışmalarına,
-    Kentsel kimlik değerlerini sürdüren kamusal alan tasarımlarına,
-    İzmir kentinin marka değerini artıracak kentsel tasarım projelerine, 
-    Mevcut doğal ve kültürel peyzaj değerlerinin sürdürülebilirliğini sağlayacak uygulama ve önlemlere ihtiyacı vardır. 

Başkan Sengel  belediye emekçileriyle bayramlaştı Başkan Sengel belediye emekçileriyle bayramlaştı

İzmir’de hayata geçirilecek projelerin kentsel sürdürülebilirliğini sağlamak ve ekosistem hizmet kalitesini artırmak için, peyzaj mimarlarının uzmanlığıyla plan kararları alma aşamasından, tasarım, uygulama ve izleme aşamalarına kadar, ilgili diğer meslek grupları ile birlikte rehberlik edici rollerde bulunmasının önemini vurgulamak isteriz.

Bizler peyzaj mimarları olarak; İzmir için alınacak kararlarda ve hazırlanacak projelerin tüm süreçlerinde görev ve desteğe hazır olduğumuzu bildirir, kentimizi hem estetik hem de ekolojik açıdan daha yaşanabilir hale getirmek için mesleki birikimlerimiz doğrultusunda sorumluluklarımızı yerine getirmeye hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla sunarız. "

Editör: Oğuzhan Arslan